?

Log in

Die fabelhafte Welt der Stephanie ;) [entries|archive|friends|userinfo]
Stephanie

[ website | hyves ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kut ns [Feb. 1st, 2007|01:27 pm]
Stephanie
[& |tiredtired]
[garcon,music |razorlight-america (3fm)]

godsamme, 6:45 sta je op en hoe laat was ik op mn werk? 11.15
klerelijers met hun vertragingen
linkpost comment

ik begrijp het [Jan. 15th, 2007|03:47 pm]
Stephanie
[Tags|]
[Current Location |atos]
[& |workingworking]

nu ik in mn 2maanden vakantie bijna dagelijks bij ATOS werk,achter de computer aan een buro,snap ik dat van al die mensen die dit werk doen. dat het saai is. dat ze uitvluchten zoeken. echt, ik begrijp het volkomen.

zo ook ik. ik zit heel de dag door op hyves,jan en allerman te krabbelen. ik kijk reikhalzend uit naar 5 uur,als ik naar huis mag. ik loop elk half uur (op zn minst!) naar de koffie automaat,om koffie of thee te halen. waarom zit er hier nou geen starbucks :( het is gezellig met iedereen hier,maar toch,het is werk. afgelopen weken heb ik lekker weinig gewerkt,ik bedoel,had toch ook vakantie. maar nu ga ik 4 volle dagen werken.. hm.

en nu zit ik potverdorrie op livejournal. het moet niet gekker worden!

maar: vanavond lekker uit eten met elsje,nynke & kim. hoe weinig geld ik ook heb,sommige dingen moeten gewoon gebeuren :) (mn kamer opruimen is ook zo'n ding..en boodschappen doen. niet koken gelukkig :P)

over 1,5 maand zit ik met een heerlijk italiaans ijsje in het pantheon (waarom ook niet) te genieten.. welja. mijn wederzien met Rome!
linkpost comment

(no subject) [Nov. 27th, 2006|03:29 pm]
Stephanie
wat een graftraject is rotterdam - utrecht zeg :S
link4 comments|post comment

(no subject) [Nov. 14th, 2006|11:04 am]
Stephanie
[& |sadfat]

gatverdamme ik heb weer een aanval van "gatverdammeikbenechtsuperdik"
IEEEUW
misschien komt het omdat ik volgende week ongesteld moet worden, ik weeg ook geen grammetje meer dan afgelopen maanden, maar toch. niks staat me. in alles ben ik een varken. oink.
linkpost comment

(no subject) [Oct. 3rd, 2006|08:01 pm]
Stephanie
JOEHOE eindelijk die klote annotatie af!
tijd voor leuke dingen:
vanavond faab die komt,
morgen mn kamer verven in utrecht met hem + filmfestival
donderdag stappen met nyn
vrijdag naar yasje met rian
zaterdag..
en zondag verhuizen :D
linkpost comment

navigation
[ viewing | 5 entries back ]
[ go | earlier/later ]